Private Pilot License (PPL)

دوره آموزش خلبان شخصی نخستین گواهینامه بین المللی است که علاقمندان به رشته هوانوردی در مسیر خلبانی کسب می نمایند ، و به موجب آن پرواز بدون حضور استاد پرواز یا مربی آموزشی را تجربه مینمایند ، توسط I.C.A.O (سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی) PPL نام گزاری شده است.علاقمندان رشته هوانوردی پس ازگذراندن این دوره مجاز به پرواز با هواپیماهای سبک تک موتوره خواهند بودکه این دسته از هواپیماها غالبا بین۲ الی ۶ سرنشین گنجایش و موتور آنها بین ۶۰ تا ۳۰۰ اسب بخار قدرت دارند.

 ۵۰ ساعت

 ۳۶۰ ساعت

Commercial Pilot License (CPL)

گواهینامه خلبانی بازرگانی Commercial Pilot License یکی دیگر از انواع گواهینامه های خلبانی است که توسط I.C.A.O (سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی ) نام گزاری شده است. در پایان این دوره انجام پروازهای بین کشوری و همچنین پرواز با اهداف بازرگانی برای دارندگان ممکن می گردد. چرا که بواسطه تعالیم و آموزشهای خاص این مقطع ، قابلیت پروازهای طولانی را داشته ضمنا به زبان انگلیسی نیز تسلط کامل دارند.

علاوه بر این، توانایی پرواز با هواپیماهای نیمه سنگین (هواپیمایی که موتور آنها دارای پیستون کوچک است ) و گنجایش آنها غالبا کمتر از ۹ سر نشیـن است را طی همین دوره کسب خواهند نمود.

 ۱۵۰ ساعت

 ۴۹۲ ساعت

Multi Engine Piston (MEP)

دوره ی آموزشی با هواپیمای دو موتوره میباشد که دانشجو با گذراندن ۵۰ساعت کلاس زمینی و ۷ساعت پرواز با هواپیمای دوموتور موفق به اخذ گواهینامه ی شرکت در دوره ی  MEP و درج در گواهینامه ی خلبانی وی میشود.

 ۷ ساعت

 ۵۰ ساعت

Instrument Rating (IR)

بی تردید میتوان گفت توانایی استفاده از ابزار دقیق برای خلبانان از پر چالش ترین قسمت هایی است که در این مسیر با آن مواجه خواهند شد. به همین دلیل سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی  دوره ای تحت عنوان Instrument Rating نام گزاری و ایجاد نموده که خلبانان طی آن می آموزند چگونه کنترل کاملی از پرواز، بدون تکیه بر مشهودات عینی خارج کابین خلبان، منظور آنچه از شیشه هواپیما دیده میشود (پرواز در شب یا شرایط ویژه ی جوی) و صرفا با استفاده از ابزار دقـیق و نشانه های رادیویی، در دست داشته تا هواپیما بتواند در مسیر حرکت خود منطبق با برنامه به پرواز ادامه دهد.

 ۴۰ ساعت

 ۲۶۸ ساعت

Flight Instructor (FI)

دوره ویژه متقاضیانی که تمایل دارند هنر و علم پرواز را به دیگر دانشجویان بیاموزند. هر خلبانی که علاقمند به استاد خلبانی در مدارس و مراکز آموزش خلبانی باشد میتواند با شرکت در این دوره نسبت به فراگیری اصول اولیه آموزشی اقدام نمایید و پس از گذزاندن این دوره میتواند نسبت به آموزش سایر علاقه مندان به خلبانی اقدام نماید .

 ۰ ساعت

 ۰ ساعت

Airline Transport Pilot License (ATPL)

گواهینامه ATPL یکی از بالاترین سطوح پروازی است که درواقع در این مرحله کمک خلبان به خلبان ارتقا پیدا میکند . یکی از پیشنیازهای دریافت این مدرک بر اساس استانداردهای جهانی داشتن حداقل ۱۵۰۰ ساعت پرواز میباشد که در صورت نداشتن این ساعت پرواز گواهینامه Frozen ATPL به متقاضی اختصاص داده میشود و پس از تکمیل این ساعت مدرک ATPL خود را دریافت مینماید .

 ۰ ساعت

 ۰ ساعت