اطلاعیه

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز میرساند جهت اتلاف وقت کلیه مدارک مورد نیاز خود را به صورت کامل پیش از مراجعه تهیه نمایید .