درخواست ساعت پرواز

جهت درخواست پرواز حداقل ۴۸ ساعت قبل درخواست خود را ثبت و به واحد دیسپچ ارسال کنید .

  • لطفا شماره موبایل خود را جهت هماهنگی وارد نمایید .
  • Date Format: DD dash MM dash YYYY
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .