استخدام

جهت استخدام در مرکز فرا سپهر مدارک زیر را با حجم زیر ۴۰۰ کیلوبایت برای هر مدرک باگذاری نمایید . به یاد داشته باشید در زمان مصاحبه حضوری اصل مدارک را به همراه داشته باشید .

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg.
  اسکن کارت ملی، شناسنامه و عکس 3*4 خود را بارگذاری نمایید.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg.
  اسکن کارت پایان خدمت و یا معافیت و آخرین مدرک تحصیلی خود را بارگذاری نمایید.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg.
  اسکن مدارک و گواهینامه ها، مدیکال، صفحه اخر لاگ بوک، و سایر دوره هایی که طی کرده اید را بارگذاری نمایید.