برنامه زمانبندی آزمونهای عملیاتی

سازمان هواپیمایی کشوری سال ۱۳۹۸


نام آزمونفروردیناردیبهشت خرداد تیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
DISPATCH28623221821
ATPL9104695
FE303116273026
PPL303116273026
AFTN303116273026
TYPE161317711813416712
CPL2320241425152011231419
IR262728292528

توضیحات:

ثبت نام کلیه آزمونها به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای سازمان هواپیمایی کشوری انجام میپذیرد .
ثبت نام کلیه آزمونها به غیر از AFTN صرفا از طریق ATO قابل انجام میباشد .
ثبت نام در آزمون برای متقاضیان گواهینامه DISPATCH که کمتر از یک سال سابقه کمک دیسپچری دارند نیز پس از طی دوره مذکور از طریق ATO انجام میپذیرد .
زمان ثبت نام از ۳۰ روز قبل از آزمون آغاز و تا ۱۵ روز قبل از آزمون ادامه خواهد داشت .
داوطلبان سالیانه ۳ بار مجاز به شرکت در هر آزمون میباشند .
غیبت در آزمون و نمره پایین ۵۰ مشمول یک دوره محرومیت از شرکت در آزمون بعدی خواهد شد و همچنین انصراف از آزمون مقدور نمیباشد .
داوطلبان موظف میباشند قبل از مراجعه جهت شرکت در آزمون از طریق مرکز آموزش مربوطه از قطعیت ثبت نام اطمینان حاصل نمایند .


برنامه زمانبندی آزمونهای عملیاتی

داخلی فرا سپهر ایرانیان سال ۱۳۹۸

نام آزمونفروردیناردیبهشت خرداد تیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
CPL5911015815414
IR1315151015
ATPL2520202220

توضیحات:

داشتن ریز نمرات کامل و گواهی پایان دوره مربوطه .
دارا بودن گواهی CPL یا PPL جهت معرفی به آزمون IR الزامی است .
غیبت در آزمون و نمره پایین ۵۰ مشمول یک دوره محرومیت از شرکت در آزمون بعدی خواهد شد و همچنین انصراف از آزمون مقدور نمیباشد .
با توجه به محدودیت ظرفیت ثبت نام اولویت به کسانی است که زودتر اقدام به ثبت نام نمایند.
ضمنا یادآوری میشود طبق بخشنامه اعلام شده حداقل نمره قبولی در تمامی امتحانات معرفی این مرکز ۸۰ میباشد .