مرکز آموزش هوانوردی فراسپهر ایرانیان به عنوان تنها آموزشگاه در شمال شرق کشور گردهمایی صمیمانه ای در سالن CIP فرودگاه مشهد مقدس با حضور جمعی از خلبان های هواپیمایی کشور و پزشکان معتمد سازمان هواپیمایی و همچنین علاقه مندان به این رشته برگزار نمود.در این همایش شرایط ورود به رشته خلبانی مطرح و با پاسخ به سوالات عزیزان حاضر،جلسه به پایان رسید.