اطلاعیه مرکز آموزش هوانوردی فرا سپهر ایرانیان

دوره های آموزش خلبانی از مقدماتی تا پیشرفته با ارائه گواهینامه معتبر از سازمان هواپیمایی کشور