مطالب توسط capitan

تفاهم همکاری مرکز آموزش هوانوردی فراسپهر ایرانیان و هواپیما سازی ایران (هسا)

      به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش هوانوردی فراسپهر ایرانیان تفاهم همکاری بین این مرکز آموزش و هسا منعقد گردید که بر اساس آن مرکز آموزش فرا سپهر ایرانیان از کلیه امکانات آموزشی و رفاهی این هسا در راستای بهبود کیفیت خدمات آموزش خلبانی استفاده می نماید و در […]